الفبای ناتمامـ

... جـرمـ از تـو نباشـد، گنه از بخت من استـــ

الفبای ناتمامـ

... جـرمـ از تـو نباشـد، گنه از بخت من استـــ

الفبای ناتمامـ

در زنـدگی ی من روزهـایی بوده و هستــ که برای نوشتن از آن، هر چ الـفبـا در دنیا،
نا تـمامـ است...


شعر سر در وب از سعدی جان

بایگانی

ب ترتیب تاریخ دریافت؛هدیه‌ی سمیه (بُپُل) 

هدیه‌ی زینبهدیه‌ی مینا (مینیمالیست‌های یک زن)هدیه‌ی سارا (همین حوالی)
هدیه‌ی فاطمه (زندگی شاید همین باشد)

هدیه‌ی زینب (ذائقه‌جات)
هدیه‌ی لیلا (لیلی بشین خاطره‌هارو رو کن)هدیه‌ی سمیه (بُپُل)
هدیه‌ی پریا

هدیه‌ی نیروانا

 هدیه‌ی لیلا (لیلی بشین خاطره‌هارو رو کن)

دانلود آهنگ جدید